Klokkenluidersregeling

Signaleren misstanden
Stichting Groen Hulpverlening beschikt voor medewerkers over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en kan zicht tot de Raad van Toezicht wenden indien de functionaris bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt.

Klokkenluidersregeling
Stichting Groen Hulpverlening heeft Governancecode Zorg geintegreerd in haar beleid. Vanuit deze code is het verplicht dat onze organisatie beschikt over een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden. Wanneer men een vermoeden heeft tot een misstand, kan men dit melden, zoals uiteengezet in de Klokkenluidersregeling van Stichting Groen Hulpverlening.

Klik hier voor de link naar de Klokkenluidersregeling.