Kwaliteitshandboek

Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en individuele begeleiding aan jongvolwassenen die door hun (verstandelijke en/of psychiatrische) beperking moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Deze zorg wordt op vrijwillige basis ingezet. De zorgvrager zelf wil graag de zorg ontvangen. Ouders/verzorgers en/of plaatsende instanties kunnen betrokken worden bij de zorg, mits dit de uitdrukkelijke wens is van de zorgvrager. De begeleiding die Stichting Groen Hulpverlening biedt is persoonlijk en daarbij wil Groen Hulpverlening zowel kwaliteit als kwantiteit nastreven. De kwaliteit van de begeleiding wordt in grote mate bepaald door de zorgvrager van Stichting Groen Hulpverlening. De hoogste kwaliteit is de begeleiding die het beste voldoet aan de verwachtingen van de zorgvragers: zij zullen samen met de begeleider van Groen Hulpverlening de vooraf gestelde hulp- en/of zorgvraag doorspreken en daaruit voortvloeiend een passend zorgplan samenstellen. Het door Stichting Groen Hulpverlening opgestelde kwaliteitsbeleid en de daarbij behorende protocollen en werkprocessen zijn hierin ondersteunend. Door middel van dit kwaliteitshandboek willen wij inzichtelijk en meetbaar maken op welke wijze wij werken aan kwaliteitszorg. Jaarlijks zal er per zorgproduct een afgevaardigde zorgvrager aanwezig zijn tijdens de evaluatie van het kwaliteitshandboek, vooraf zullen zij samen met een hoofdbegeleider het gehele handboek doorlopen, zodat zij mee kunnen denken tijdens de evaluatie in ons beleid en kwaliteit; zo zullen de wensen en de mening van onze zorgvragers nog beter worden geïntegreerd in ons beleid.

Onze pedagogische visie geeft richting aan de vragen: Wie zijn wij? Wat doen wij? Voor wie? Hoe doen we dat? Waar staan wij voor? Wij hopen op deze manier ouders/verzorgers, plaatsende instanties en samenwerkende instanties, maar bovenal de zorgvragers, inzicht te geven in onze pedagogische visie en wat men daarbij van ons mag verwachten.

Klik hier om naar het Kwaliteitshandboek te gaan.