Ambulante begeleiding: 24-uurs zorg in nabijheid

Vanuit de woning van de zorgvrager wordt individuele begeleiding ingezet. Dit zorgproduct sluit aan bij een zorgvrager die geplande zorgmomenten nodig heeft, maar minder behoefte heeft aan ongeplande zorg en hierdoor buiten de Toezichtlocatie Centrum kan wonen. Per zorgvrager zijn er vaak twee begeleiders betrokken. De hoofdbegeleider zet de meeste geïndiceerde begeleidingsuren in. Tijdens deze individuele begeleiding wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband, het opstellen van het zorgplan, het vergroten van de zelfredzaamheid door te werken aan de gestelde doelen vanuit het zorgplan. De hoofdbegeleider is voor de zorgvrager ook het eerste aanspreekpunt binnen de Stichting. Daarnaast is er een vaste begeleider die de zorgvrager individuele begeleiding biedt bij praktische zaken, zoals de voorbereidingen voor het boodschappen doen of samen de leefomgeving schoonhouden.

De zorgvrager kan naast de afgesproken individuele begeleiding dagelijks gebruik maken van de Toezichtlocatie, bij hulpvragen die niet kunnen wachten tot het volgende begeleidingsmoment. Overkoepelend worden er begeleidingsuren gedraaid door het Team Leidinggevenden. Dit is een klein aantal uren, die ingezet worden bij calamiteiten, gesprekken die nodig zijn om ondersteuning en hulp te bieden bij ingewikkelde post of advies te geven bij administratie. Daarnaast kan de noodtelefoon 24-uur per dag gebeld worden bij calamiteiten of een acute zorgvraag.

Stichting Groen Hulpverlening biedt geen PGB beheer of financieel beheer. Dit kan, wanneer dit niet zelfstandig door de zorgvrager beheerd kan worden, door een onafhankelijke, externe partij gedaan worden. Er kan hierbij gedacht worden aan budgetbeheer, een familielid, een gewaarborgde hulp of bewindvoerder. Als inwoner van de regio Noord-Veluwe, kan er ook gratis om ondersteuning gevraagd worden bij de organisatie MEE Veluwe. Hiervoor kan telefonisch contact opgenomen worden via 055-5269200 of door een email te sturen  naar info@meeveluwe.nl.