Wie zijn wij

Groen Hulpverlening
Groen Hulpverlening is in 2014 opgericht door Emmelieke Dorst en Tanja Tirion en geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante zorg. Emmelieke en Tanja geloven in persoonlijke, betrouwbare en kleinschalige zorg, waarbij professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Gezien de maatschappelijke rol als organisatie, is in 2020 de rechtsvorm van Groen Hulpverlening opnieuw bekeken. Aangezien Groen Hulpverlening met gemeenschapsgelden werkt en geen winstbejag nastreeft, is er voor gekozen om de rechtsvorm van Groen Hulpverlening om te laten zetten van een vennootschap onder firma (V.O.F.) naar een Stichting. Vanaf 1 januari 2021 zijn alle activiteiten van Groen Hulpverlening V.O.F. ondergebracht bij Stichting Groen Hulpverlening. De statuten van Stichting Groen Hulpverlening liggen ten grondslag aan de organisatie van Stichting Groen Hulpverlening.

Raad van Bestuur
De Raad van bestuur bestaat uit twee bestuursleden. Zij hebben de werkzaamheden onderverdeeld in zorginhoudelijke en financieel/orginisatorische taken. 

Team Leidinggevenden
Er is een operationeel Team Leidinggevenden: dit team bestaat uit de zorgmanager, de gedragswetenschapper de specialist Moeder & Kind, de coördinator Toezicht Nacht en de algemeen coördinator. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt binnen deze onderdelen van Stichting Groen Hulpverlening en zorgen ervoor dat alles soepel verloopt. De Zorgmanager draagt zorg voor alle overstijgende zaken binnen het Team Leidinggevenden; hiermee is de Zorgmanager het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor overstijgende zaken. De gedragswetenschapper sluit tevens aan bij de wekelijkse overleggen van het Team Leidinggevenden en zal coachend en waar nodig (zorginhoudelijk) sturend aanwezig zijn. De gedragswetenschapper is hiermee een essentieel onderdeel van het Team Leidinggevenden. De Zorgmanager heeft wekelijks overleg met bestuur; hierin worden alle lopende zaken besproken vanuit het Team Leidinggevenden.

Zorginhoudelijke ondersteuning
Hoofdbegeleiders en begeleiders dragen zorg voor de ondersteuning en begeleiding van de zorgvragers; zij krijgen hierbij zorginhoudelijke ondersteuning en advies van de gedragswetenschapper en het Team Leidinggevenden. Bij de Specialisatie Moeder & Kind streeft de Stichting ernaar een specialist op het gebied van jeugd en gezin betrokken te hebben; gespecialiseerd en geschoold binnen het domein jeugd en gezin. De specialist van SMK wordt gecoacht door de gedragswetenschapper en gestuurd door de algemeen coördinator. Binnen de Specialisatie Moeder & Kind biedt de stichting betrokken begeleiders de mogelijkheid hun SKJ registratie te behalen.

Bedrijfscultuur
Stichting Groen Hulpverlening is een kleinere zorgorganisatie welke gevestigd is in Ermelo. Er is plek voor maximaal 25 zorgvragers. De kleinschaligheid van de organisatie is een bewuste keuze, omdat dit beter aansluit bij de hulpvraag van de doelgroep, namelijk een persoonlijke benadering, transparantie en een eenduidig beleid vanuit de verschillende lagen van de organisatie om het gevoel van veiligheid van de doelgroep te kunnen waarborgen.

Binnen SGH wordt er ‘zorg op maat’ geleverd, wat betekent dat de organisatie constant in beweging blijft. Door middel van ‘’out-of-the-box’’ denken en een goede samenwerking met ketenpartners, kan SGH zorg leveren die passend is bij de zorgvrager. Hiermee wordt de visie van de Stichting in het oog gehouden, namelijk; iedereen mag zichzelf zijn.

SGH is een lerende organisatie met een open cultuur; fouten maken is menselijk, maar wat kan ervan geleerd worden om beter te worden binnen ons vakgebied? Het welzijn van de medewerkers is voor SGH van groot belang, omdat het gevoel van saamhorigheid hiermee versterkt wordt en daarmee ook continuïteit van de zorg en begeleiding, maar ook de kwaliteit.