Wie zijn wij

Groen Hulpverlening
Stichting Groen Hulpverlening is vanaf 1 januari 2021 operatief. Het is opgericht vanuit een idee en zorgconcept bedacht door Emmelieke Dorst en Tanja Tirion en geboren uit de dringende vraag naar transparante zorg met een sterk persoonlijk karakter. Stichting Groen Hulpverlening gelooft in persoonlijke, betrouwbare en kleinschalige zorg, waarbij het snel kunnen schakelen met behoud van kwaliteit, hoog in het vaandel staat. Gezien de maatschappelijke rol als organisatie, is gekozen voor de rechtsvorm van een stichting. Bovendien werkt Stichting Groen Hulpverlening met gemeenschapsgelden en pretendeert geen winstbejag na te streven, wat deze rechtsvorm onderbouwd. De statuten van Stichting Groen Hulpverlening liggen ten grondslag aan de organisatie van Stichting Groen Hulpverlening. Vanuit deze statuten wordt er gewerkt aan een goed functionerende overlegstructuur en een kwaliteitsmanagementsysteem, welke tevens duidelijk vertaald wordt naar de werkvloer, ten bate van een zo betrouwbaar mogelijke levering van zorg en begeleiding. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks geëvalueerd, beoordeeld en waar nodig aangepast door de Raad van Bestuur en de betrokken zorgmanager. Dit geheel staat onder intern toezicht van de driekoppige Raad van Toezicht van Stichting Groen Hulpverlening.

Raad van Bestuur
De Raad van bestuur bestaat uit twee bestuursleden. Zij hebben de werkzaamheden onderverdeeld in zorginhoudelijke en financieel/orginisatorische taken. 

Team Leidinggevenden
Er is een operationeel Team Leidinggevenden: dit team bestaat uit de Coördinator Toezicht Nacht, de Coördinator Moeder & Kind en de Algemeen Coördinator. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt binnen deze onderdelen van Stichting Groen Hulpverlening en zorgen ervoor dat alles op de werkvloer soepel verloopt. De zorgmanager stuurt het Team Leidinggevenden (TL) aan en draagt zorg voor alle overstijgende zaken binnen het TL; hiermee is de zorgmanager het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor overstijgende zaken. De zorgmanager heeft wekelijks overleg met bestuur; hierin worden alle lopende zaken besproken vanuit het Team Leidinggevenden.

Team Beleid & Gedrag
Het Team Beleid en Gedrag (TBG) bestaat uit een gedragswetenschapper met SKJ-registratie (Specialist Gedrag) en een beleidsmedewerker. De Specialist Gedrag biedt zorg binnen de meest complexe casussen en de casussen met een jeugdindicatie, in verband met de SKJ-registratie en de daarbij behorende kennis en ervaring. De Specialist Gedrag biedt bovendien extra ondersteuning binnen complexe casussen, coacht collega’s en geeft trainingen welke aansluiten op de behoeften van collega’s en de organisatie. De beleidsmedewerker ondersteunt de zorgmanager bij het onderzoeken van knelpunten, schrijven van beleid en is medeverantwoordelijk voor het implementeren hiervan. Daarnaast ondersteunt de beleidsmedewerker bij het monitoren en optimaliseren van de verschillende processen binnen de organisatie. Het gehele TBG wordt net zoals TL direct aangestuurd door de zorgmanager.

Zorginhoudelijke ondersteuning
Hoofdbegeleiders en begeleiders dragen zorg voor de ondersteuning en begeleiding van de zorgvragers; zij krijgen hierbij zorginhoudelijke ondersteuning en advies van de zorgmanager, Specialist Gedrag en het Team Leidinggevenden. Bij de Specialisatie Moeder & Kind streeft de Stichting ernaar een specialist op het gebied van jeugd en gezin betrokken te hebben; gespecialiseerd en geschoold binnen het domein jeugd en gezin. De Specialist Gedrag wordt gecoacht en gestuurd door de zorgmanager. Binnen de Specialisatie Moeder & Kind biedt de stichting betrokken begeleiders de mogelijkheid hun SKJ registratie te behalen.

Bedrijfscultuur
Stichting Groen Hulpverlening is een kleinere zorgorganisatie welke gevestigd is in Ermelo. Er is plek voor in ieder geval 25 zorgvragers. De kleinschaligheid van de organisatie is een bewuste keuze, omdat dit beter aansluit bij de hulpvraag van de doelgroep, namelijk; een persoonlijke benadering, transparantie en een eenduidig beleid vanuit de verschillende lagen van de organisatie om het gevoel van veiligheid van de doelgroep te kunnen waarborgen.

Binnen Stichting Groen Hulpverlening wordt er ‘zorg op maat’ geleverd, wat betekent dat de organisatie constant in beweging blijft. Door middel van ‘’out-of-the-box’’ denken en een goede samenwerking met ketenpartners, kan SGH zorg leveren die passend is bij de zorgvrager. Hiermee wordt de visie van de Stichting in het oog gehouden, namelijk; iedereen mag zichzelf zijn.

Stichting Groen Hulpverlening is een lerende organisatie met een open cultuur; fouten maken is menselijk, maar wat kan ervan geleerd worden om beter te worden binnen ons vakgebied? Het welzijn van de medewerkers is voor SGH van groot belang, omdat het gevoel van saamhorigheid hiermee versterkt wordt. Daarmee kan de continuïteit van de zorg en begeleiding en tevens de kwaliteit geborgd worden.