Je wilt begeleiding, wat moet je doen?

Wanneer je begeleiding wilt van Stichting Groen Hulpverlening moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer je hier aan voldoet kun je je bij ons aanmelden. We hebben een stappenplan opgesteld, die stap voor stap weergeeft hoe de aanmeldprocedure in zijn werk gaat.

Voorwaarden
Om je te kunnen aanmelden bij Stichting Groen Hulpverlening heb je een geldige WLZ indicatie nodig. Heb je deze niet, maar denk je wel dat je ervoor in aanmerking komt, dan kunnen we deze samen met jou aanvragen. 

Stichting Groen Hulpverlening kan en mag werken met de volgende indicaties:

 • VG03 t/m VG06
 • 1GGZ-W en 3GGZ-W
 • Wmo indicatie; begeleiding individueel (wij bedienen enkel uitstromers)
 • Bepaling Jeugdzorg (art. 3.5 Jeugdwet); gespecialiseerde individuele begeleiding
 • LG2 indicatie

Stap 1: Aanmelding
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar info@groenhulpverlening.nl. Onze zorgmanager neemt dan binnen 3 werkdagen contact met je op. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Stap 2: Kennismakingsgesprek
De zorgmanager plant een kennismakingsgesprek met je in. Tijdens dit gesprek onderzoekt de zorgmanager de volgende punten:

 • Motivatie
 • Hulpvraag
 • Wensen

De zorgmanager geeft je informatie over Stichting Groen Hulpverlening.

Stap 3: Intern overleg en vervolg
De zorgmanager zal de benodigde dossiers opvragen, zodat de gedragswetenschapper een dossieranalyse kan opstellen. De analyse zal besproken worden tijdens het overleg team leidinggevenden. Vervolgens wordt besproken of jouw zorgvraag aansluit bij ons zorgaanbod. Wanneer dit het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen de diverse teams en huisvesting.

Stap 4: Intake
Tijdens de intake bespreekt de zorgmanager de volgende informatie met je:

 • Zorgaanbod van Groen Hulpverlening
 • Diagnostische gegevens en indicatie (indien aanwezig)
 • Toestemmingsformulier 
 • Risico inventarisatie

Stap 5: Plaatsing
De betrokken coördinator neemt contact met je op om de praktische zaken te regelen m.b.t. tot de verhuizing en start van de begeleiding. Ook wordt er kennis gemaakt met de hoofdbegeleider. Bovendien wordt er contact opgenomen met de volgende partijen:

 • vorige zorgverlener (indien van toepassing) voor een warme overdracht
 • bewind (indien van toepassing) voor het tekenen van de zorgovereenkomst en huurovereenkomst
 • mentor (indien van toepassing) voor het ondertekenen van zorggerelateerde documenten

Stap 6: Start begeleiding
Wanneer de begeleiding start gaan we samen met jou een zorgplan opstellen met hierin de doelen die je in samenwerking met begeleiding wilt behalen. Tijdens de individuele begeleidingsmomenten wordt samen met jou aan deze doelen gewerkt. Het zorgplan wordt elk kwartaal geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.