Missie en Visie

Missie
Stichting Groen Hulpverlening zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking persoonlijke zorg en begeleiding op een positieve wijze kunnen ontvangen binnen de Stichting.  Deze zorg, met een sterk persoonlijk karakter, wordt vanuit een veilige (woon)setting geboden. De zorgvragers voelen zich snel thuis binnen de Stichting door middel van een passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. De beschikbare middelen worden efficiënt ingezet. Zorgvragers zijn tevreden, voelen zich gehoord en kunnen zoveel mogelijk hun leven leiden zoals zij dat willen. Stichting Groen Hulpverlening speelt snel en flexibel in op vragen van zorgvragers en zoekt daarbij altijd samen met de zorgvrager en zijn netwerk, naar passende oplossingen die het beste aansluiten. Zorgvragers voelen zich gewaardeerd om wie ze zijn.

‘’Jij mag er zijn. Je mag zijn wie je bent. Met een doel in je leven. Met reden tot bestaan’’.

Visie
De visie van Stichting Groen Hulpverlening is het in de kracht zetten van de zorgvrager door middel van persoonlijke, professionele en positieve begeleiding. Dit doen we door:

  • (Jong)volwassenen met een beperking een zo zelfstandig mogelijk bestaan bieden binnen een veilige en duidelijke context;
  • Zorgvragers activiteiten aanbieden die passen bij hun mogelijkheden naar aanleiding van de gestelde doelen in het zorgplan;
  • Ontdekken van nieuwe mogelijkheden en vaardigheden;
  • Positieve ervaringen opdoen;
  • Stimuleren van sociale vaardigheden;
  • Het vergroten van zelfredzaamheid, waaronder het bieden van een basis om vanuit te kunnen ontwikkelen naar vast en liefst ook betaald werk. Stichting Groen Hulpverlening vindt daarnaast het volgen van een opleiding belangrijk. Hierin wordt wanneer haalbaar, zoveel mogelijk gestimuleerd;
  • Toewerken naar een eigen zelfstandige woning en naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid.